top of page

Privacy statement

Floor Nagler Bodywork, gevestigd aan Korsjespoortsteeg 16 1015AR, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 

Contactgegevens:

https://www.floornagler.nl

Korsjespoortsteeg 16 1015AR

+31653690894
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Floor Nagler Bodywork verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Floor Nagler Bodywork verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- gezondheid
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Floor Nagler Bodywork verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling 

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Floor Nagler Bodywork verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
 

Geautomatiseerde besluitvorming

Floor Nagler Bodywork neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Floor Nagler Bodywork) tussen zit. 
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Floor Nagler Bodywork bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor medische gegevens, 15 jaar en de (financieel-)administratieve gegevens 7 jaar na vastlegging van de gegevens.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Floor Nagler Bodywork verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Floor Nagler Bodywork blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Floor Nagler Bodywork gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Floor Nagler Bodywork en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar floornagler@gmail.com
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Floor Nagler Bodywork neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via floornagler@gmail.com

With effect from 1 January 2017, all care providers in the Netherlands must meet the requirements set under the Quality, Complaints and Disputes Care Act (Wkkgz). My practice also meets these requirements. 

If you are not satisfied with my treatment or how I treat you, I would love to hear from you so that we first try to work it out together. Of course, I intend to see and hear you under every circumstance. A good conversation can provide clarification and a mutual feeling of being seen and heard. If we cannot work it out together, you have the option of following an official complaints procedure.

Complaints

bottom of page